Vad är skillnaden emellan minigolf och bangolf?

Minigolf är ett annat ord för det och det är kanske mera vanligt använt bland människor i allmänhet, medan bangolf är mera använt i de kretsar som ägnar sig åt att tävla i det. För att spela bangolf så krävs det att man har en boll och en klubba, som man kallar putter.

En bangolfbana består vanligtvis utav 18 hål men det förekommer även banor med 12 hål. En bana ska vara 6 till 18 meter långt. Oftast så finns det även olika typer av hinder som man ska ta sig förbi. En bana är oftast även uppbyggd med sarger för att bollen inte ska komma utanför banan.

Det finns fyra olika underlag för bangolfbanor:

  1. Europabanor som även kalla EB-banor är normalt sett uppbyggda med asbestcement men finns även i andra utförande. Dessa banor är standardiserande och det finns några urval som man har godkänt och som får användas. Det är oftast banor på 6 meter där allt annat än 1 slag i hål ses som ett misslyckande.
  2. Betongunderlag. Dessa banor är ganska lika EB- banor fast de brukar vara längre. Dessa banor är helt och hållet standardiserat och alla banor och banordning ska vara samma.
  3. Filtbanor. Dessa är mestadels den typen av banor man hittar i Sverige. Det vanligaste är att man använder en grön filtmatta. Varje bana kan bestå utav olika kombinationer av hinder. (Denna typ är det som finns i Ströms slottspark)
  4. Minigolf Open Standard banor, MOS-banor är den sortens underlag som man vanligtvis ser på äventyrsgolf. I äventyrsgolf så ges det en större frihet i skapandet av olika banor. Underlaget liknar mer ett konstgräs. Reglerna är något annorlunda jämfört med den vanliga bangolfen men ändå i stort sett samma regler.

Ser man på bangolfens historia så uppstod inte spelet i USA på 1920-talet. Till Sverige nådde sporten bara några år senare.

Reglerna i bangolf är egentligen ganska så enkla. Målet med spelet är att med hjälp av klubban få bollen i hål på så få slag som möjligt. Det finns även ett max för hur många slag man får spela på varje bana, 6, får man inte i bollen i hål på sitt sjätte slag så skrivs en 7a i protokollet. Det är det sammanlagda antalet slag man slår på alla banorna som man räknar. Vilket då innebär att den som totalt sett har slagit minst slag avgår även med segern.

Varje hål har även en förutbestämd utslagsplats och denna utgörs av små fördjupningar där man kan placera bollen och man får välja vilken som helst utav dessa.

På vissa banor så finns det markeringar som bollen måste passeras för att man ska få fortsätta att slå från där bollen hamnade och har den inte passerat så får man börja om från utslagsplatsen.

Skulle bollen skjutas utanför banan tillkommer inga pliktslag utan man får spela den därifrån den åkte ut. Att slå en spik är det ultimata, då har man fått i bollen i hål på ett slag.

Hamnar bollen nära sargen så får man flytta ut bollen tjugo centimeter. Om centrum av bollen passerat hindret får den flyttas mot green maximalt till utflyttningslinjen. Boll som ligger vid eller mot hinder får flyttas max till utflyttningslinjen i banans längdriktning i 90 graders vinkel. Där utflyttningslinje finns placeras denna 50 cm framför och 50 cm bakom hindret på filtbanor. Motsvarande placering av utflyttningslinjen på europabanor och betongbanor är 30 cm framför och 20 cm bakom hindret. Om en boll lägger sig intill ett hinder på MOS (framför bakom eller vid sidan av) får bollen flyttas upp till 30 cm i 90 graders vinkel.

Man får fritt byta både boll eller klubba. Klubban får bytas när man vill och bollen får bytas inför varje bana. Vid större tävlingar finns domare annars är det spelarna själva som agerar domare.